Advies- en Behandelteam

Complexe zorg voor ouderen, daar ligt ons specialisme. Wij zijn een hecht team met expertise op verschillende vlakken: specialistische ouderengeneeskunde, psychologie, ergotherapie, fysiotherapie, logopedie, diëtiek en muziektherapie. Maar we doen het niet alleen. We worden bijgestaan door een team van verpleegkundigen die onder andere gespecialiseerd zijn in wondbehandeling en complexe verpleegtechnische handelingen. Wij werken voor de hele organisatie, ook voor onze thuiszorgcliënten.

Door de multidisciplinaire aanpak, zorgen we er samen met de cliënt voor dat hij of zij zo lang mogelijk het leven kan blijven leiden, zoals hij of zij dat wil. Zoveel mogelijk binnen de eigen omgeving.