Ondersteuning Thuis

In 2017 gaven cliënten in Lelystad ons een 8,0 voor onze ondersteuning thuis en een 7,9 voor onze dagbesteding. We zijn er heel trots op dat onze begeleiding en ondersteuning zo goed gewaardeerd wordt. En dat we een bijdrage kunnen leveren aan het geven van een invulling aan het aan het dagelijks leven. Voorbeelden hiervan zijn het organiseren van de juiste hulp, het vinden van een zinvolle dagbesteding of het aangaan van sociale contacten.

Samen met de cliënten en hun netwerk kijken we wat er nodig is om de eigen kracht te versterken, het sociale netwerk te activeren en zo mogelijk professionele ondersteuning af te bouwen. Binnenkort starten we hiermee ook in Almere.