Tsegazeab en Amleset uit Eritrea volgen een zorgopleiding bij Woonzorg Flevoland

“Ouderen helpen geeft mij een goed gevoel”

Tsegazeab (links) en Amleset (rechts) – de foto en het interview zijn gemaakt voordat het coronavirus uitbrak in Nederland

Tsegazeab Weldegerima (39) en Amleset Berhe (39) komen uit Eritrea. Sinds een aantal maanden volgen zij een traject via het WijkLeerbedrijf. Het WijkLeerbedrijf is een samenwerkingsverband tussen verschillende zorgorganisaties uit Lelystad. Het doel ervan is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, een passende opleidings- en werkervaringsplaats, met uitzicht op een baan in de zorg, te bieden. Tsegazeab en Amleset volgen hun traject bij Woonzorg Flevoland. 

Amleset is vier jaar geleden met haar dochter naar Nederland gekomen. Zij rondde de inburgeringscursus succesvol af en verricht nu één dag in de week werkzaamheden bij Woonzorg Flevoland. In Eritrea werkte zij als bassischoollerares – “Juf”, zegt Amleset, als ze erover vertelt. Zij gaf daar les aan kinderen tussen de zes en elf jaar oud. Amselet wilde graag naar Nederland om een toekomst op te bouwen. “In Eritrea is een dicator aan de macht, wat ervoor zorgt dat er geen goede toekomst is. Ik wil dat mijn dochter een fijn leven heeft met goede toekomstmogelijkheden.”

Een beter leven
Tsegazeab heeft in Eritrea in militaire dienst gezeten en ging net als Amleset gebukt onder het slechte regeringsbeleid. “Ik heb altijd gedacht: dit kan beter. Ik heb lang gewacht tot het beter werd, maar ik kwam op een punt waarop ik niet meer op die manier wilde blijven leven. Er was regelmatig geen eten of drinken en geen goede zorg voor mijn ouders. Ik wilde een beter leven.” Met zijn vrouw en twee jongste kinderen woont Tsegazeab nu in Nederland. Zijn oudste zoon woont nog in Eritrea, bij zijn moeder, Tsegazeabs eerste vrouw. Tsegazeab wil graag dat oudste zoon ook naar Nederland komt.

“Ik wil de ouderen helpen”

Dankbaar werk
Een werkcoach van Werkbedrijf Lelystad wees Tsegazeab en Amleset op het traject van het WijkLeerbedrijf. Bij Woonzorg Flevoland waren beiden van harte welkom. Tsegazeab werkte eerder al in Israël met mensen met dementie. En dat wil hij graag blijven doen. “Ouderen helpen, geeft mij een goed gevoel. Daarom wil ik graag in Nederland in de ouderenzorg werken. Als kinderen honger hebben, huilen ze. Maar mensen met dementie vergeten. Sommigen zitten alleen maar en praten niet. Zij geven niet aan of ze honger of dorst hebben. Ik wil hen helpen.” Amleset ziet werken in de ouderenzorg als dankbaar werk. “De ouderen zijn dankbaar. En je leert ook van hen. Dat vind ik leuk.”

Voor iedereen open
Op dit moment werken Amleset en Tsegazeab één dag in de week op het kantoor van Woonzorg Flevoland, waar zij verschillende afdelingen ondersteunen. Zo helpen zij de receptie o.a. met mappen samenstellen en rondbrengen. Op maandag hebben zij een dag onderwijs en op woensdag helpen ze bij de wandelgroep van de Uiterton. Tsegazeab helpt ook bij het zwemmen in het zwembad van de Hanzeborg. In augustus starten beiden met de opleiding tot helpende niveau 2. Tijdens die opleiding lopen Amleset en Tsegazeab stage in de zorg. “Ik kon uit verschillende zorgorganisaties kiezen om het traject bij te volgen, maar ik koos voor Woonzorg Flevoland omdat deze organisatie voor iedereen open staat,” vertelt Tsegazeab.

“In Nederland wordt met de ouderen gecommuniceerd”

Belevingsgericht werken
Het werk bij Woonzorg Flevoland bevalt Tsegazeab heel goed: “Het is fijn om de collega’s bij de receptie werk uit handen te nemen. Ondertussen probeer ik de taal beter te leren. Als ik bij de receptie ga zitten, kan ik goed luisteren, want ze zijn altijd aan het praten.” Amleset kijkt uit naar de stage in de zorg bij Woonzorg Flevoland en het werk in de ouderenzorg. “Het lijkt me fijn om naast de dagelijkse zorg, ook actieve bezigheden met ouderen te ondernemen, zoals bewegen en dansen.” Het mooiste aan de zorg bij Woonzorg Flevoland vindt Tsegazeab de focus op belevingsgericht werken. “Er wordt echt gecommuniceerd en gevraagd wat iemand fijn vindt. Dat vind ik een mooie manier om iemand te helpen.”