Verpleegkundige i.o. Merve blikt terug op het ELV in 2020

Door Merve Çakli, verpleegkundige in opleiding. Werkzaam bij het eerstelijnsverblijf van Woonzorg Flevoland in Lelystad, nu tijdelijk ingericht als Covid Unit.

Het jaar 2020 is voor ons allemaal om bekende redenen een jaar geweest dat we niet snel zullen vergeten. Gelukkig hebben er ook een heleboel mooie en positieve gebeurtenissen plaatsgevonden. Door het steeds beter worden in vroege interventies bij herstel bij COVID-19, hebben wij het samen met verschillende disciplines waargemaakt om in een snelle doorstroom cliënten op te nemen en weer ontslag klaar te maken. Ook de samenwerking organisatiebreed is hierdoor versterkt met o.a. het eerstelijnsverblijf in Almere.

Het proces dragelijk kijken

Steeds vaker zagen wij de familie van cliënten de zorg in eigen leefomgeving wilden voortzetten. Deels ging terug met thuiszorg, anderen wachtten op een permanente plek in een verpleeghuis en gingen ter overbrugging tijdelijk elders wonen. We hebben verschillende gesprekken met cliënten en hun naasten gevoerd, waarbij wij vaak goed nieuws hadden, maar soms in een langdurig en moeizaam proces zaten, het herstel verschilt immers per persoon. We hebben altijd comfort geboden om het proces dragelijk te maken en lijntjes kort gehouden, om de naasten ook mee te nemen in het herstelproces of ziekteproces. En uiteraard zijn er ook cliënten geweest waarbij de besmettingen leidden tot een overlijdensgeval, gelukkig wel aanzienlijk minder dan herstellende cliënten.

Een bijzonder ontslag

Een van de meest bijzondere ontslagen was van de onderstaande cliënt. Deze cliënt namen wij over nadat dhr. stabiel was geworden, na 21 dagen op de IC aan de beademing te hebben gelegen. De arts wilde dat dhr. 24uurszorg kreeg tot dat dhr. uit zijn besmettelijke fase was. Een taalbarrière speelde ook een rol, waarbij wij onze communicatie hebben aangepast naar spreken met handen en voeten, duimpjes omhoog bij goede controles en het laten zien van waardes van de vitale functies.

*Foto met toestemming geplaatst

“Mooi om te zien dat de waarde van samenzijn zoveel betekenis heeft gekregen”

Een gat in de lucht

Bij het mededelen van de ontslagdatum sprong dhr. een gat in de lucht, dit was prachtig om te zien. Dhr. en zijn familie waren zo blij, met een paar woorden vroeg dhr. of hij apart moest slapen of weer met zijn vrouw mocht slapen. ‘U hoeft niet in quarantaine’, antwoordde ik lachend. Mooi om te zien dat de waarde van samenzijn zoveel betekenis heeft gekregen. Nadat dhr. het nieuws had laten bezinken vroeg dhr. of ik met hem op de foto wilde, hij zou het sturen naar familie in het buitenland. Ik denk dat dhr. het op die manier wilde afsluiten. ‘Ja, maar dan wil ik ook een foto die ik mag delen met mijn collega’s’, zei ik, dhr. knikte ‘Ja’, tevreden en voldaan.

Dat we er nog niet zijn merken we iedere dag opnieuw op de COVID-Unit, maar zien ook het licht aan het einde van de tunnel. Blijf gezond, denk aan elkaar!

Groetjes,
Team ELV Lelystad/COVID-Unit