Jan Krol – Coach Belevingsgericht werken

Jan Krol - Coach Belevingsgericht werken

“Als Coach Belevingsgericht werken kijk ik o.a. samen met de medewerkers naar wie een bewoner echt is. Wat is zijn/haar geschiedenis, waar wordt iemand blij van, wat vindt iemand belangrijk in zijn/haar leven en hoe zien de omstandigheden er voor deze persoon op dit moment uit. En wat kunnen wij nog beter doen in het aansluiten daarop. Onze medewerkers willen goede zorg leveren, willen het onderste uit de kan halen om daarvoor te zorgen. Mijn rol is om hen te helpen een zo’n breed mogelijke zicht op de betreffende bewoner te krijgen, zodat er goed aangesloten kan worden bij een ieder persoonlijk. Daardoor gaat mijn werk over een wezenlijk stuk invulling, over zingeving en dat maakt mijn werk leuk en waardevol.”